Rys

Audit producție

RyS oferă servicii de audit producție pentru evaluarea conformității, productivității și performanței. Servicii de audit de la fluxuri de marfă, procese producție, procese preluare comenzi, productivitate și planificare procese la auditare KPI și performanță angajați.

consultanta productie romania rys

Tipuri de audit producție

Dacă doriți să aflați mai multe despre necesitățile companiei tale atunci ne poți contacta iar noi vă putem crea și implementa un program potrivit culturii organizațiile tale.

U

Auditare fluxuri de marfă, informații și documente

U

Auditare procese preluare comenzi, circuit de aprobare, lansare în execuție

U

Auditare planificare procese de producție

U

Auditare respectare rețete de fabricație, optimizare cantități de materiele, proces contorizare rebuturi, circuit documente

U

Auditare KPI și proceduri

U

Auditare exploatare utilaje și mașini folosite

U

Auditare performanță angajați

Ce se întâmplă la sfârșitul auditului?

La sfârșitul auditului se va emite un raport care va avea următorele elemente:

 • Descrierea situației actuale și propuneri de îmbunătățire pentru punctele prezentate;
 • Termene de implementare a măsurilor și propunerilor prezentate;
 • Evaluare financiară estimativă privind pierderile financiare și operaționale;
 • Evaluare financiară estimativă privind beneficiile financiare după implementarea măsurilor propuse;
 • Propuneri operaționale privind fluidizarea proceselor, reducerea costurilor, îmbunătațirea proceselor de control, măsurare și înregistrare a datelor;
 • Propuneri privind modificări ale sistemului informatic (după caz).

La ce trebuie să avem acces pentru un audit producție de succes?

Rise Your Standards

Pentru a ne putea desfășura activitatea trebuie să avem acces la următoarele:

 • Rapoarte și alte date relevante pentru proiect;
 • Prezența noastră în firmă pentru a putea observa și înțelege procesele;
 • Disponibilitatea oamenilor pentru discuții în perioada stabilită pentru audit;
 • Acces în sistemul informatic de management (dacă este cazul);
 • Echipă de proiect, coordonator proiect din interiorul firmei care să facă lucrurile să se întâmple așa cum le stabilim (întâlniri cu oamenii, furnizarea de informații și rapoarte în timpul agreat și formatele agreate, acces la echipamente și facilități etc);

Durata unui astfel de proiect – 7 zile

audit raport
Sună acum