Servicii RYS

Servicii RYS

Procese. Diciplină. Leadership.

Cu ajutorul serviciilor RYS de consultanță în producție ce oferă o aliniere strategică a proiectelor, compania ta va utiliza mai bine timpul, resursele și bugetul.

servicii

Servicii Consultanță Producție

Ce garantăm?

Garantăm creșterea capacității de producție prin implementarea unor metode speciale, folosite exclusiv de RYS.

Implementăm KPI(Key performance indicators) indicatorii performanță potriviți în funcție de specificul procesului.

Creșterea eficienței într-un timp relativ scurt, în funcție de specificul procesului și echipa implicată/dedicată acestui proiect.

Reducem pierderile și îmbunătățim calitatea prin integrarea unor principii logice în procesele de producție.

Dezvoltăm cultura organizatională prin instruirea și dezvoltarea personalului implicat în proiect.

Pachete de consultanță RYS care aduc rezultate garantate

 Pachetele de consultanță Rys duc la rezultate garantate în creșterea productivități în procesele de producție: asamblare aparatură electronică, asamblare / subansamble mase plastice, injecție mase plastice (automotive), industria alimentară și alte ramuri din domeniul producției.

Aceste pachete de consultanță sunt personalizate fiecărui client în parte după efectuarea auditului de performanță în producție.

Printr-o cultură a învățării și îmbunătățirii permanente se pot atinge rezultate deosebite și o performanță crescută. Pentru a dezvolta o astfel de cultură este nevoie de o abordare nouă ce are un impact pe termen lung.

Servicii Audit

Tipuri de audit

Auditare fluxuri de marfă, informații și documente;

Auditare procese preluare comenzi, circuit de aprobare, lansare în executie;

Auditare planificare procese de producție;

Auditare respectare rețete de fabricație, optimizare cantități de materiele, proces contorizare rebuturi, circuit documente;

Auditare KPI și proceduri;

Auditare exploatare utilaje și mașini folosite;

Auditare performanță angajați;

Auditul performanței în producție

La sfârșitul auditului se va emite un raport care va avea următorele elemente:

 • Descrierea situației actuale și propuneri de îmbunătățire pentru punctele prezentate;
 • Termene de implementare a măsurilor și propunerilor prezentate;
 • Evaluare financiară estimativă privind pierderile financiare și operaționale;
 • Evaluare financiară estimativă privind beneficiile financiare după implementarea măsurilor propuse;
 • Propuneri operaționale privind fluidizarea proceselor, reducerea costurilor, îmbunătațirea proceselor de control, măsurare și înregistrare a datelor;
 • Propuneri privind modificări ale sistemului informatic (după caz);

Pentru a ne putea desfășura activitatea trebuie să avem acces la următoarele:

 • Rapoarte și alte date relevante pentru proiect;
 • Prezența noastră în firmă pentru a putea observa și înțelege procesele.
 • Disponibilitatea oamenilor pentru discuții cu noi în perioada stabilită pentru audit;
 • Acces în sistemul informatic de management (dacă este cazul);
 • Echipă de proiect, coordonator proiect din interiorul firmei care să facă lucrurile să se întâmple așa cum le stabilim ( întâlniri cu oamenii, furnizarea de informații și rapoarte în timpul agreat și formatele agreate, acces la echipamente și facilități etc);

Durata unui astfel de proiect  este de 7 zile.

Servicii Training

Programe de training

Management producție

5S

Programarea producției

Normarea muncii

Ergonomia locului de muncă

Un training pentru angajații tăi duce la o creștere a productivității în compania ta.

În contextul concurențial actual, instruirea personalului este o componentă de importanță majoră pentru creșterea performanțelor angajaților și dezvoltarea unei organizații. Evaluarea necesităților de instruire specifice fiecărui post și angajat în parte, corelată cu cele mai moderne tehnici de instruire, devine o parte inevitabilă a strategiei firmei.

Piața locală de training evoluează tot mai mult, mai ales în contextul în care companiile trebuie să iși asume rolul de educare a angajaților pentru a face față noilor provocări din piață. Cu cât investești mai mult în programele de training ale angajaților, cu atât vei beneficia de performanță.

Iată câteva beneficii aduse de aceste programme de training oferite de compania noastră, atât pentru firma dvs. cât și pentru angajați:

 • Dezvoltarea atitudinii și comportamentului pozitiv din partea angajatilor,
 • Creșterea gradului de motivare al angajaților, datorită atenției care li se acordă,
 • Angajații dobândesc cunoștințe necesare activității lor zilnice,
 • Aplicarea cunoștințelor dobândite determină creșterea performanțelor profesionale, implicit cele ale firmei,
 • Crește eficiența echipelor angrenate în diferite proiecte,
 • Se creează un mediu de lucru energizant,
 • Se recunosc factorii consumatori de energie și se elimină.

Programează astăzi o întâlnire 

Contactează-ne pentru o ofertă personalizată sau pentru a afla mai multe despre serviciile, cursurile de specializare și training ale RYS. Sediul nostru se află situat în Oradea, însă ne deplasăm oriunde în țară, la sediul companiilor cu scopul unor discuții care preced un curs/training, cât și pentru a susține aceste cursuri sau de a implementa proiectele de consultanță.

Inscriere curs
Sună acum