OEE

OEE

OEE

Ce este OEE – ul (Overall Equipment Effectiveness)?

OEE este un indicator de performanță a echipamentelor care măsoară gradul de utilizare a unui echipament de producție și eficiența acestuia în procesul de producție. OEE poate fi utilizat pentru a identifica și cuantifica pierderile de timp și resurse în procesele de producție, precum și pentru a îmbunătăți performanța și eficiența echipamentelor.

OEE reprezentativaCum este calculat OEE?

OEE – ul este calculat prin înmulțirea a trei factori: disponibilitatea echipamentului, performanța echipamentului și calitatea produselor. Fiecare dintre acești factori este exprimat ca o proporție sau un procentaj, iar OEE final este obținut prin înmulțirea acestor trei factori.

Factorul de disponibilitate reprezintă procentajul de timp în care echipamentul este disponibil și funcționează corespunzător. Acest factor poate fi afectat de defectele și depanările echipamentului, programarea necorespunzătoare a întreținerii și altele.

Performanța echipamentului reprezintă gradul de utilizare a echipamentului în timpul perioadei de producție, comparativ cu nivelul său maxim teoretic. Acest factor poate fi afectat de pierderile de timp în proces, cum ar fi timpul de așteptare, timpul de schimbare a produselor, viteza redusă a echipamentului și altele.

Factorul de calitate reprezintă gradul de produse finale bune care sunt produse de echipament. Acest factor poate fi afectat de defecțiunile în procesul de producție, precum și de defectele intrinseci ale echipamentului.

De ce este important OEE?

OEE – ul este important pentru producție deoarece oferă o măsură a eficienței și utilizării echipamentelor. Prin identificarea și eliminarea pierderilor de timp și resurse, poate fi utilizat pentru a îmbunătăți performanța echipamentelor și productivitatea generală. Poate fi utilizat, de asemenea, pentru a urmări progresele în timp și pentru a identifica tendințe și modele în performanța echipamentelor.

OEE in corpul textuluiCum poate fi îmbunătățit OEE – ul?

Există câteva modalități prin care OEE poate fi îmbunățit. Iată câteva dintre cele mai comune modalități prin care OEE poate fi îmbunătățit:

 1. Identifică și elimină pierderile de timp și resurse: Pierderile de timp și resurse pot fi identificate prin analizarea detaliată a procesului de producție și prin monitorizarea OEE. Aceste pierderi pot include timpi de așteptare, timp de oprire a echipamentului, defecțiuni, ajustări sau setări ale echipamentelor, și multe altele. Identificarea și eliminarea acestor pierderi pot duce la o îmbunătățire semnificativă a OEE.
 2. Îmbunătățește întreținerea preventivă: Intreținerea preventivă este importantă pentru menținerea echipamentelor într-o stare optimă de funcționare. Un program bine stabilit de întreținere preventivă poate ajuta la evitarea defecțiunilor neașteptate și la reducerea timpilor de oprire a echipamentului.
 3. Îmbunătățește programarea producției: Programarea necorespunzătoare a producției poate duce la pierderi de timp și la creșterea timpului de așteptare pentru echipamente. O programare bine stabilită poate asigura că echipamentul este utilizat în mod corespunzător și că producția este optimizată.
 4. Îmbunătățește formarea angajaților: Angajații trebuie să fie bine instruiți pentru a utiliza echipamentele și pentru a înțelege importanța OEE – ului. Prin instruirea adecvată a angajaților, aceștia pot ajuta la identificarea și eliminarea pierderilor de timp și resurse și pot contribui la îmbunătățirea performanței echipamentelor.
 5. Utilizează tehnologii noi: Noile tehnologii, cum ar fi senzorii, software-ul de monitorizare și sistemul de automatizare, pot ajuta la îmbunătățirea OEE – ului. Aceste tehnologii pot ajuta la monitorizarea echipamentelor în timp real, la identificarea pierderilor de timp și resurse și la îmbunătățirea proceselor de producție.

În concluzie, OEE este un indicator important al performanței echipamentelor și poate fi utilizat pentru a identifica și elimina pierderile de timp și resurse în procesele de producție. Îmbunătățirea OEE – ului poate duce la o îmbunătățire semnificativă a productivității și performanței echipamentelor și poate contribui la creșterea profitabilității și a succesului general al companiei.

Siguranța, calitatea și productivitatea sunt elemente esențiale pentru orice afacere de succes. OEE poate fi un instrument valoros pentru îmbunătățirea performanței echipamentelor și creșterea eficienței producției, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de afaceri și creșterea competitivității pe piață.

https://consultantaproductie.ro/pachete-consultanta-productie-companii/

https://tocleanproduction.com/to-clean/

Creșterea randamentului utilajelor.

Creșterea randamentului utilajelor.

Creșterea randamentului utilajelor.

7 elemente importante în creșterea randamentului utilajelor într-o fabrică.

Randamentul mașinilor și echipamentelor din fabrică poate fi un factor esențial pentru succesul afacerii, influențând productivitatea, costurile de producție și calitatea produselor finale. În această material, vom explora câteva modalități prin care putem îmbunătăți randamentul mașinilor și echipamentelor noastre din fabrică.

 1. Întreținere preventivă

Întreținerea preventivă este esențială pentru menținerea randamentului mașinilor și echipamentelor la nivelul optim. În loc să așteptăm până când o mașină se defectează și trebuie să o reparăm, putem efectua în mod regulat inspecții și întrețineri pentru a preveni defecțiunile și pentru a menține mașinile și echipamentele în stare bună de funcționare. Acest lucru poate implica schimbarea regulată a pieselor uzate, curățarea și lubrifierea componentelor, verificarea tensiunii curelelor de transmisie și a altor componente similare. În plus, este important să se efectueze inspecții periodice pentru a detecta orice probleme și a le remedia înainte ca acestea să cauzeze defecțiuni costisitoare.

pachete

 1. Îmbunătățirea proceselor

Îmbunătățirea proceselor poate fi o modalitate eficientă de a crește randamentul mașinilor și echipamentelor. Analiza proceselor și identificarea oricăror zone cu probleme sau ineficiențe poate ajuta la eliminarea pierderilor de timp, a materialelor și a altor resurse. Acest lucru poate include optimizarea secvenței de producție, reducerea timpului de set-up și ajustarea vitezei de producție pentru a asigura un flux de lucru eficient.

 1. Formarea și instruirea personalului

Personalul bine instruit poate fi esențial pentru randamentul mașinilor și echipamentelor. Învațărea celor mai bune practici de utilizare a mașinilor și echipamentelor poate ajuta la reducerea defecțiunilor cauzate de erori umane și la creșterea eficienței. De asemenea, poate fi utilă o pregătire adecvată a personalului pentru a identifica problemele de întreținere preventivă și pentru a efectua inspecții periodice. În plus, oferirea de oportunități de formare și instruire continuă poate ajuta la menținerea personalului motivat și bine pregătit.

 1. Actualizarea și modernizarea echipamentelor

Actualizarea și modernizarea echipamentelor vechi sau depășite poate fi o modalitate de a îmbunătăți randamentul mașinilor și echipamentelor din fabrică. Tehnologiile și echipamentele mai noi pot fi mai eficiente din punct de vedere energetic, mai rapide și mai precise decât cele mai vechi și pot ajuta la îmbunătățirea calității produselor și a proceselor de producție. În plus, noile tehnologii pot reduce costurile de întreținere și reparații, ceea ce poate duce la economii semnificative pe termen lung.

 1. Monitorizarea performanței

Monitorizarea performanței mașinilor și echipamentelor poate ajuta la identificarea rapidă a oricăror probleme sau ineficiențe. Aceasta poate fi realizată prin utilizarea senzorilor și a software-ului de monitorizare, care pot oferi informații în timp real cu privire la funcționarea mașinilor și echipamentelor. Aceste informații pot fi folosite pentru a detecta orice probleme la timp și pentru a lua măsuri corrective înainte ca acestea să devină costisitoare.

 1. Utilizarea energiei regenerabile

Utilizarea energiei regenerabile, cum ar fi energia solară sau energia eoliană, poate ajuta la reducerea costurilor cu energia electrică și la creșterea randamentului mașinilor și echipamentelor. Aceasta poate fi realizată prin instalarea de panouri solare sau turbine eoliene pe terenurile sau clădirile fabricii. Utilizarea energiei regenerabile poate contribui, de asemenea, la reducerea amprentei de carbon a fabricii și la protejarea mediului.

 1. Gestionarea optimă a stocurilor

Gestionarea optimă a stocurilor poate ajuta la îmbunătățirea randamentului mașinilor și echipamentelor prin reducerea timpii de așteptare și a timpilor de întrerupere. Acest lucru poate fi realizat prin optimizarea proceselor de aprovizionare și de stocare și prin reducerea stocurilor de piese și componente inutile. Gestionarea optimă a stocurilor poate ajuta la reducerea costurilor cu stocarea și la creșterea eficienței prin reducerea timpilor de așteptare și a timpilor de întrerupere.

În concluzie, există multe modalități de a îmbunătăți randamentul mașinilor și echipamentelor din fabrică. Înțelegerea nevoilor specifice ale afacerii și utilizarea unei abordări integrate poate ajuta la identificarea celor mai bune metode de îmbunătățire și la obținerea rezultatelor dorite. De la întreținerea preventivă la actualizarea și modernizarea echipamentelor și utilizarea energiei regenerabile, fiecare dintre aceste modalități poate contribui la îmbunătățirea randamentului și la creșterea succesului afacerii.

https://consultantaproductie.ro/servicii-rys/

Studiu de caz productivitate

Studiu de caz productivitate

Studiu de caz productivitate

Studiul de caz se concentrează pe creșterea productivității într-o fabrică de producție industrială care produce componente electronice. Fabrica a fost înființată în urmă cu aproximativ 5 ani și deține o echipă de 50 de angajați. Chiar dacă fabrica a avut un start bun, productivitatea s-a diminuat în ultimele luni, ceea ce a afectat veniturile și profitabilitatea.

Pașii care i-am urmat sistematic:

Pasul 1: Analizarea proceselor de producție.

În primul rând, am analizat procesele de producție pentru a identifica orice ineficiențe și pierderi de timp. Echipa RYS a investigat procesele de producție și a identificat sarcini care au putut fi efectuate mai eficient, cu mai puține resurse sau delegate către alți angajați mai eficienți. De asemenea, s-a examinat și fluxul de materiale și produse, pentru a se asigura că sunt optimizate pentru eficiență și reducerea pierderilor.

Pasul 2: Evaluarea echipamentelor și tehnologiei.

În al doilea rând, s-a efectuat o evaluare a echipamentelor și tehnologiei utilizate în fabrică. Împreună cu echipa din companie am examinat fiecare mașină și echipament pentru a identifica orice probleme sau posibilități de îmbunătățire a performanței.

Pasul 3: Formarea personalului.

În al treilea rând, personalul a fost instruit și format pentru a-și îmbunătăți competențele și eficiența. În funcție de rezultatele analizei proceselor de producție, s-au identificat domeniile în care angajații necesită instruire în tehnici mai eficiente și eficiente din punct de vedere al timpului. S-au organizat sesiuni de formare și traininguri, iar performanța angajaților a fost monitorizată pentru a ne asigura că noile abilități sunt puse în practică.

Pasul 4: Implementarea unui sistem de monitorizare și control al producției.

În final, s-a implementat un sistem de monitorizare și control al producției, cât și setul de KPI potriviți, pentru a urmări și analiza performanța fabricii în timp real. Aceasta a permis managerilor să identifice probleme sau ineficiențe și să ia măsuri imediate pentru a le remedia. De asemenea, sistemul a furnizat date utile pentru luarea deciziilor de afaceri și a ajutat la îmbunătățirea eficienței pe termen lung.

În concluzie, prin urmarea acestor pași, fabrica a reușit să îmbunătățească productivitatea și să-și crească veniturile și profitabilitatea.

audit raportDupă implementarea măsurilor descrise în studiul de caz, fabrica a obținut următoarele rezultate:

 1. Creșterea productivității: Fabrica a înregistrat o creștere semnificativă a productivității, ceea ce a dus la o creștere a producției și a veniturilor.

2. Reducerea timpului de producție: Prin analiza și optimizarea proceselor de producție, fabrica a reușit să reducă timpul              de producție și să își crească eficiența.

3. Îmbunătățirea calității produselor: Implementarea sistemului de monitorizare și control al producției a permis fabricii să              urmărească calitatea produselor și să ia măsuri pentru a îmbunătăți procesul de producție.

4. Reducerea costurilor: Ineficiențele și pierderile de timp identificate în analiza proceselor de producție au fost eliminate,              ceea ce a dus la o reducere a costurilor.

5. Creșterea satisfacției angajaților: Formarea și instruirea personalului a dus la îmbunătățirea competențelor angajaților             și la creșterea satisfacției lor în muncă.

Fabrica a reușit să își îmbunătățească productivitatea și să își crească veniturile și profitabilitatea prin implementarea          măsurilor de optimizare și eficientizare a proceselor de producție, modernizarea echipamentelor și tehnologiei, formarea personalului și implementarea unui sistem de monitorizare și control al producției.

În concluzie, rezultatele studiului de caz indică faptul că o abordare atentă și strategică a proceselor de producție poate avea un impact semnificativ asupra productivității și profitabilității unei fabrici. Prin identificarea și eliminarea ineficiențelor și a pierderilor de timp, prin modernizarea echipamentelor și tehnologiei și prin formarea și instruirea personalului, fabrica poate crește productivitatea și își poate îmbunătăți calitatea produselor, reducând în același timp costurile și îmbunătățind satisfacția angajaților.

De asemenea, este important să se mențină un sistem de monitorizare și control al producției pentru a identifica și remedia rapid problemele care pot apărea. Această abordare poate ajuta fabrica să își crească eficiența și să își îmbunătățească competitivitatea în piață.

În concluzie, studiul de caz demonstrează importanța adoptării unei abordări strategice și holistice pentru creșterea productivității într-o fabrică, prin optimizarea proceselor de producție, modernizarea tehnologiei, formarea și instruirea personalului și implementarea unui sistem de monitorizare și control al producției.

https://tocleanproduction.com/solutions/

https://consultantaproductie.ro/servicii-rys/

5 Tehnici de optimizare a producției

5 Tehnici de optimizare a producției

5 Tehnici de optimizare a producției

Cele 5 Tehnici de îmbunătățire a producției sunt esențiale pentru optimizarea poceselor acesteia. Și când sunt făcute corect, aceste procese optimizate conduc la o eficiență mai mare. Dar care este legătura? Și de ce este optimizarea producției atât de crucială pentru a obține o eficiență mai mare?

Răspunsul la aceasta constă în eficacitatea unei activități. Nu este suficient să se producă multe lucruri. Sarcinile, verificările, ajustările și mișcarile necesare pentru producerea bunurilor finite trebuie să fie foarte bine coordonate pentru a găsi cea mai scurtă cale, să folosim cât mai puține resurse pentru a obține ceea ce ne dorim de la acel proces de producție.

Companiile producătoare numesc aceste principii al optimizării proceselor de producție „îmbunătățire continuă”. Iar în majoritatea aplicării acestor optimizări ale proceselor de producție se concentrează în jurul utilajelor, proceselor manuale, semi-automate. Toate resursele umane, cum ar fi operatorii, mecanicii și tehnicienii, observă procesul în alt mod decât în mod obișnui. Majoritatea eforturilor lor vizează asigurarea unui timp maxim de funcționare. Dar indiferent dacă datele sunt transpuse manual sau automat, eficiența acțiunilor lor este ceea ce contează. Iar a ajustările conștiente, sub observare fac acea interacțiune mai eficientă se numește optimizare a procesului.

Dar ce este optimizarea producției?

Optimizarea proceselor de producție este o serie de activități menite să crească productivitatea în procesul de producție.
Optimizarea procesului de producției folosește modele, metde, analize și prioritizare pentru a crește productivitatea. Această optimizare include echipamente, zone definite, activități manuale(dacă este cazul), inventar, transportul și altele.
Optimizarea procesului de producției poate fi utilizată în majoritatea operațiunilor de producție pentru aproape orice ramură de producție pentru a oferi o valoare mai mare produsului.

RYS training cursuri online5 Tehnici de optimizare a producției.

O bază extrem de importantă este analiza datelor, poate chiar în timp real care le permite să înțeleagă condițiile în schimbare, fluxul sistemului și cum poate fi utilizat sistemul, procesul sau linia pentru a crește productivitatea. Companiile trebuie să folosească aceste informații pentru a imbunătății prosesul sau sitemul de producție.
Cele 5 tehnici prezentate mai jos au la bază măsurătorile, datele strânse pe un interval de timp sau chiar în timp real și care, după aplicare acțiunilor necesare și agrate pot duce la rezultate extrem de bune în creștrea productivității:

1. WIP(work in progress)– lucrul în procesare.

Multe companii concentrate pe tehnologia „îmbunătățirea procesului” își concentrează eforturile în întregime pe produsul în sine. Dar WIP poate avea un impact semnificativ asupra productivității. Din datele cumulate și analizate se poate observa când este prea mult stoc blocat interfazal. Acest lucru trebuie să ridice semne puternice de întrebare celor care urmăresc optimizarea proceselor de producție. Datorită mișcărilor multiple, poate crește, de asemenea, costul forței de muncă pentru a muta produsele de la o stație la alta în mod inuti, sau dezechilibrul interfazal și altele.

2. Identificarea blocajelor – așa numitele Bottlenecks

Blocajele pot declanșa oprirea lucrului în procesele de producție din amonte. Dacă din raportarea productivității a procesului sau al fabricii a început vizibil să crească foarte mult outputul unor stații de lucru, iar la altele să rămână aceeasi este posibil ca managerii să fie nevoiți să rezolve un blocaj care rezultă din această creștere din amonte. Un bottleneck poate fi doar într-un singur loc pe proces la un moment dat.

3. Auditarea stațiilor de lucru

Are la bază observarea modalității în care se fac lucrurile. Pentru aceasta este nevoie de comunicare pe toate direcțiile, nu de învinuire. Asta înseamnă că este posibil ca modalitatea în care se fac lucrurile fizic, să nu fie aceeași cu modalitatea în care este scris în procedură. Atenție!! asta nu înseamnă că este bine sau rău, este posibil ca omul să facă într un mod mai eficient însă în același timp poate să omită ceva din procedură.

4. Normarea procesului de producție

Dacă la prima vedere acestă unealtă care ni se pare simplă și la îndemâna oricui, este cu totul altceva dacă vedem din altă perspectivă. Mai în detaliu se poate obține mai mult cu o normare corectă decât am putea spera. Multe companii consideră că o dată ce acest proces de normare a fost implementat este perfect în regulă. Practica și evoluția tehnologică ne arată că nu este deloc așa, deoarece resursele se schimbă, cerințele clientului se schimbă, cerințele managemnetului se schimbă, prețul manoperei se schimbă. Practic putem obține mai mult cu mai puțin dacă reușim o implementare corectă a normării muncii și revalidare continuă.

5. Indicatori de perfomață KPI(key perfomance indicators) adecvați

Dacă tot avem date relevante, la timp, și bazate pe un sistem de normare a muncii corect, putem alege acei indicatori potriviți mediului în care ne desfășurăm activitatea ca și companie producătoare. Aceștia nu trebuie să fie extrem de mulți, poate în număr de 5, însă cu impact major asupra profitabilității, oamenilor, realizabili, ușor de urmărit, pe înțelesul tuturor.

Beneficiile celor 5 tehnici de optimizare a producției

Optimizarea producției și a proceselor constă în realizarea de îmbunătățiri în mai multe domenii critice. Fiecare dintre aceste domenii se adaugă în mod cumulativ la procese mai eficiente și rezultate mai semnificative folosind resurse mai puține, în același timp crescând productivitatea.

https://consultantaproductie.ro/rys-consultanta-productie/

Cum să(nu) investim în forța de muncă.

Cum să(nu) investim în forța de muncă.

Cum să(nu) investim în forța de muncă.

Lipsa forței de muncă de pe piața locală determină companiile producătoare să-și îmbunătățească procesele din producție, prin tehnologie, eficientizare, investiție în formarea personalului, folosirea corectă a tuturor resurselor, redefinirea indicatorilor de performanță, discuții periodice cu personalul.

Fluctuația sau lipsa forței de muncă nu îți mănâncă doar timpul, însă și afecteză negativ rezultatul final. Adevărul este că, dacă nu investești în oamenii tăi, nu investești în viitorul afacerii tale. Investiția în angajații tăi este o parte importantă a creării unei forțe de muncă motivate și o modalitate eficientă de creștere a cifrei de afaceri a companiei. Începe prin a utiliza aceste sfaturi pentru a investi în personalul tău și pentru a reduce fluctuația angajaților înainte de a schimba personalul și cultura la locul de muncă.

Opt din zece companii se confruntă astăzi cu identificarea și recrutarea de angajați valoroși și menținerea acestora în companie, în schimb două din zece companii nu au această provocare. Care pot fi cauzele? De ce în unele cazuri se poate asta? Cum rezolvăm această provocare?

Multe organizații resimt acut această criză a forței de muncă și își pierd oamenii performanți, care acceptă oferte mai tentante sau, mai rău, devin demotivați, pe fondul foarte mediatizat al fenomenului de quiet quitting.

Ca lideri într-o companie, direcția o dăm noi, adică viziunea noastră se suprapune cu viziunea companiei care mai apoi este suprapusă peste resursele dintr-o companie. Ușor de spus…mai ales cu zecile de factori care pot influneța aceste elemente: reducere de bugete, optimizarea proceselor, costurile materiei prime ridicate și bineînțeles se mai adaugă lipsa forței de muncă.

În cele ce urmează voi încerca să aduc câteva argumente, din propria expereință și de ce nu din paradigma actuală de piață.

Ce înseamnă investiție în forța de muncă?

Până la urmă:

 • crearea de condiții și promovarea unui loc de muncă sănatos,
 • dezvoltarea lor profesională,
 • definire indicatori de performanță KPI,
 • integrarea rapidă a forței de muncă nouă,
 • discutarea periodică a obiectivelor și importanța acestora,
 • compensarea competitivității,
 • oferirea de avantajele și beneficiile care contează pentru ei,
 • recunoașterea și promovarea angajaților valoroși,
 • feedback continuu în ambele sensuri,
 • eliminarea așa numiților angajați toxici,
 • etc.

În esență totul este de fapt investiție în propria organizație.

 

Iar dacă aceste investiții nu se reîntorc în timp util, înseamnă că undeva s-a pierdut ceva. Adevărul este că sunt anumiți pași de durată în aceste procese, însă prin monitorizare putem realiza unde am aplicat corect și unde nu.

În toată această muncă nu trebuie scăpat din vedere faptul că aceaste investiții în companie – pentru personal trebuie să aducă beneficii de ambele părți, ori aici comunicarea este cheia succesului.

Cum investim în forța de muncă prin îmbunătățirea proceselor de producție:

Aici este mult de discutat și printre ele pot fi:

 • ergonomia locului de muncă,
 • proceduri bine definite,
 • observarea celor mai bune practici la locul de muncă,
 • setarea mașinilor,
 • urmărirea produselor pe flux,
 • normarea muncii,
 • stabilirea obiectivelor în funcție de norma obținută,

Cum investim în forța de muncă prin tehnologie:

Putem simplifica procesul de producție prin introducere de tehnologie nouă, linii semiautomate sau automatizate complet. Desigur aici discutăm despre investiții majore, însă după calcule (investiție, amortizare, durata de viață ale produsului, modificarea utilajului pentru produsele în dezvoltare, și altele) și care parțial înlocuiesc forța de muncă manuală.

Cum investim în forța prin investiție în formarea personalului:

Prin așa numitele training-uri și care pot fi efectuate de persoane dedicate din interiorul companiilor sau din exteriorul acestora – de obicei firmele de consultanță cu obiectul de activitate în domeniul producției.

Ambele metode sunt bune, cu mențiunea că efectul training-urilor făcute de companiile de consultanță este mai puternic deoarece au un singur scop, un singur proiect la un moment dat: doar formarea profesională și îmbunătățirea proceselor din acel proiect.

Răspunsul pesonalului după un asemenea curs este cu bătaie lungă pentru companie si nu numai. Are și un efect de mulțumire și importanță asupra  angajatului pentru că face parte din ceva important iar implicarea lui este deplină.

Cum investim în forța de muncă  prin folosirea corectă a tuturor resurselor:

În această zonă sunt multe practici, totuși este important să știm de unde pornim, cum măsurăm procesul, cum sunt folosite resursele în acel proces.

Toate acestea converg înspre și dinspre măsurare. Simplu…putem afla de câte resurse avem nevoie, indiferent că este vorba de resurse umane, utilaje, etc.

Indicatorii de performanță sunt pulsul producției, dacă sunt cei corecți și te ajută în atingerea  obiectivelor.

După ce ai un sistem de măsurare corect, știi cât poți face, aici intervine și experiența profesională și curajul. Spun asta pentru-că te poți juca și ajusta în același timp fără să influențezi livrările. Iar asta cu siguranță vrei să știi pentru o eventuală creștere de volume pe viitor.

Cum investim în forța de muncă  prin discuții periodice:

Am lăsat la urmă acest punct chiar dacă este printre cele mai importante.

Explicând personalului:

 • De ce schimbăm un proces de producție,
 • Ce măsurăm,
 • Cum măsurăm,
 • Obiectivele organizației, liniei de producției sau unității de producție,
 • Ce beneficii vor avea ei,
 • Ce beneficii va avea compania.

Cu siguranță vei avea o forță de muncă, eficientă și statornică.

Planificarea productieiSigur că în toate cele menționate mai sus sunt etape în formare a echipei, care pentru început poate fi în gardă, apoi pot exista diferite izbucniri de orgoliu, apoi pot trece printr-o cunoaștere a limitelor fiecăruia, mai apoi prin acceptare a grupului iar la final este omogenizarea echipei care vine cu rezultate.

“Coacerea” fiecărui angajat nu depinde numai de caracterul lui, echipa din care face parte și circumstanțe, situații, ci mai cu seamă de sprijinul și ghidarea liderului și a companiei.

 

Call Now ButtonSună acum